Hizmetlerimiz

DANIŞMANLIK

Danışmanlık Hizmetleri

Şirketimiz olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için eğitim ve bilgilendirme konularına önem vermekteyiz. Öncelik olarak  hedeflerimize en verimli ve en çabuk bir şekilde varabilmek için insan faktörünün çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunun için eğitilmiş, teknolojiyi kullanabilen, dinamik ve yaratıcı güçlerini ortaya çıkarabilen, kendini sürekli geliştirmeye açık, kaliteli ve mutlu bir işgücü ile çalışmak şirketimizin politikalarındandır.


Danışmanlık Hizmeti verdiğimiz başlıca konular şunlardır;
 

  •  Yabancı sermaye ve teşvik mevzuatı proje ve işlemleri danışmanlığı
  •  Dış ticaret rejimleri
  •  Dış ticarete ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı
  •  4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve danışmanlığı
  •  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu danışmanlığı
  •  Serbest Bölge danışmanlığı

 

©2017 - Sel Transport. Tüm Hakları Saklıdır. TT Kobi Hazır Web Sitesi